NRTB

Sedert 1986

Oprichting

In 1986 werd een groep van zes tennissers van de Oranje Tennis Club in Den Haag uitgenodigd om op de Seacourt Tennis Club op Hayling Island kennis te maken met de Real Tennis sport. Het bezoek was een groot succes en de groep besloot De Nederlandse Real Tennis Bond op te richten. Momenteel kent de bond 80 leden.

Doelstellingen NRTB

  • De realisatie van een echte tennisbaan in Nederland
  • Het stimuleren van de beoefening van de Real Tennis sport
  • Proberen een internationaal niveau van spelen te bereiken
  • Initiëren van onderzoek naar de geschiedenis van het Real Tennis spel, met name in Nederland.

Lidmaatschap

De contributie van de NRTB is voor leden en donateurs >26 jr. 5 euro per jaar. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende jaar. (In verband met de jaarlijkse NK in augustus).

Voor informatie en lidmaatschap kunt u contact opnemen met: secretaris.nrtb@gmail.com